2108

اهداف و پروژه ها ی آینده شرکت

“علی مهر پور لایقی ” مدیرعامل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با بیان اینکه ایجاد ارزش افزوده از دارایی های ارزشمند قند خراسان برای سهامداران از جمله اهداف تدوین شده است، گفت: تغییر تابلو و خروج از بازار پایه در بورس از دیگر برنامه های بسیار مهم قند شیرین خراسان بحساب می آید.
برنامه آینده شرکت
تلاش جهت استفاده از ظرفیت نهایی خط تولید در دوره بهره برداری با بالابردن میزان جذب چغندر و رسیدن به مصرف بالای 200 هزار تن در دوره بهره برداری ، استفاده از ظرفیت های خالی کارخانه بواسطه تصفیه شکرخام تا مرز35 هزار تن ، فروش صادراتی شکر به کشورهای همسایه از محل شکر سفید ترانزیتی و شکر خامی که به صورت عبور موقت وارد کارخانه شده است تا پس از طی مراحل تصفیه امکان صادرات پیدا نماید، راه اندازی مجدد خط استحصال قند از ملاس در کارخانه که باعث افزایش بهره وری خط و ضریب استحصال تا 5 درصد خواهد شد، برنامه های آینده در این شرکت است که امید می رود با فراهم شدن امکانات ، زمینه های تحقق این اهداف میسر شود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.