1984

بخش کشاورزی و” تحقق جهش تولید”

بخش کشاورزی و” تحقق جهش تولید”

بخش کشاورزی برای تحقق”جهش تولید” ، از بیشترین ظرفیت و پتانسیل لازم درکشوربرخورداراست.

به اعتقاد كارشناسان، بخش كشاورزي می تواند علاوه برتأمين نيازهای داخلي، درامر توسعه بازارهاي صادراتي و ارز آوري به كشورنيز نقش بسزايي ايفا كند و اين عوامل درتحقق سیاست های جهش تولید بسیارتاثیرگذارو موثراست.

رييس موسسه پژوهش های اقتصاد كشاورزي وتوسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزی می گوید: افزايش توليد شكرازجمله برنامه های این وزارت خانه است.

وی گفت: درطی سال های 96 و 97 به مرحله خودکفایی درامر تولید شکر نزدیک شدیم ، اما به دلیل عدم قیمت گذاری مناسب وهمچنین وقوع سیل موفقیت لازم دراین زمینه حاصل نشد.

به گفته وی امید است طی حدود دو سال آینده عقب ماندگی دربرنامه تولید شکر با احداث سه کارخانه جدید تولید شکر برای استفاده مطلوب ازمحصول چغندرقند درخوزستان و ایلام جبران شده و مشکل حمل این محصول برای مسافت طولانی حل شود که این امربه خودكفايي درتوليد شكركمك زيادي خواهد كرد.

از سوی دیگر مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عقب ماندگی طرح خودکفایی شکر طی سه سال آینده جبران می شود، معتقد است با احداث کارخانه درجنوب کشور، سال 1403 خودکفایی در تولید شکر محقق خواهد شد.

کارشناسان پیش بینی می کنند میزان تولید شکرامسال به یک میلیون وسیصد هزارتن برسد که ازمحل چغندرقند و نیشکراستحصال خواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.