2099

تحویل محصول چغندر قند به کارخانه قند شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شتاب بیشتری گرفت

تحویل محصول چغندر قند به کارخانه قند شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شتاب بیشتری گرفت

میزان چغندر قند تحویلی به کارخانه قند شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان همزمان با آغاز دور جدید فعالیت این واحد تولیدی درسال جاری، تاکنون به حدود 41 هزارتن افزایش یافت.
شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه قند این شرکت ، خرید محصول چغندر ازکشاورزان چغندرکار دراستان خراسان رضوی و سایرمناطق را آغاز کرد و تاکنون حدود 41 هزار تن چغندر قند تحویل سیلوهای این کارخانه شد.
این میزان محصول به ارزش اقتصادی 170 میلیارد ریال از چغندرکاران خریداری شده است.
خرید محصول چغندرقند توسط این شرکت همچنان ادامه دارد و جوایزارزنده ای نیز برای تشویق و ترغیب چغندرکاران جهت تحویل محصول با برگزاری “جشنواره سپاس ” درنظر گرفته شده است .

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.