2235

خطوط ارتباط تلفنی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با اختلال روبروشد

خطوط ارتباط تلفنی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با اختلال روبروشد

بدلیل بروز مشکلات فنی ناشی از عملیات کابل برگردان ، خطوط ارتباط تلفنی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با اختلال روبرو شده است.

برقراری تماس تلفنی با بخش های مختلف این شرکت درپی انجام  عملیات فنی مخابرات در محدوده جغرافیایی این شرکت در چند روز اخیر ناممکن و موجب قطع تماس خطوط ارتباطی شده است.

عملیات فنی شرکت مخابرات در منطقه استقرار شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان همچنان ادامه دارد و تاکنون زمان مشخصی برای پایان فعالیت های عمرانی فنی مخابرات اعلام نشده است.

براساس این گزارش درهفته گذشته نیز بواسطه عملیات کابل برگردان ، شبکه خطوط تلفن و اینترنت شرکت نیزقطع و امکان برقراری هرگونه ارتباط  مخابراتی ناممکن شده بود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.