محصولات:


شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان توانسته است با تجهيزات و سيستم رنگبری رزينی منحصر به فرد در ايران و همچنين با بکارگيری ماشين آلات و تأسيسات مدرن و آزمايشگاه های مجهز ميکروبيولوژی، کنترل کيفيت، شيميايی و گياه پزشکی، ضمن نظارت مستمر و کنترل دقيق بر خط توليد، محصولات خود را با بهترين کيفيت و بسته بندی در جهت رضايت مشتريان که يکی از اصول اساسی خط مشی اين شرکت است، توليد و در اختيار مصرف کننده قرار دهد.
از دیگر افتخارات این شرکت، کسب رتبه نخست کيفيت از اداره نظارت بر مواد غذايی، اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی، انجمن علوم و صنايع غذايی در سال 1384 است.

محصولات اصلی:


 1. شکر سفيد در بسته بندی های کيسه و سلفون با اوزان مختلف
 2. قند کله در بسته بندی های کيسه و کارتن با اوزان مختلف
 3. قند کله شکسته در بسته بندی های کارتن و سلفون با اوزان مختلف


محصولات جانبی:


 1. تفاله خشک جهت خوراک دام
 2. ملاس جهت توليد خمير مايه و الکل استاندارد


شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان ضمن دارا بودن استاندارد ملی از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، گواهينامه بهداشتی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محصولات خود را با بهترين کيفيت مطابق با استانداردهای ملی و بين المللی توليد و در راستای دستيابی به اهداف فوق، در سال 38 موفق به اخذ گواهينامه مديريت کيفيت 2008:ISO9001 و در سال31 گواهينامه مديريت زيست محيطی 2004:ISO14001 از شرکتNORD TUV آلمان گرديده است .

استانداردها:


 • استاندارد 8833 قند کله
 • استاندارد 8833 قند کله شکسته
 • استاندارد 81 شکر سفيد
 • استاندارد 8861 قند حبه
 • استاندارد 8111 ويژگي ها و روش های ميکروبيولوژی آزمون قند و شکر
 • استاندارد 2118 تشخيص کلیفرم
 • استاندارد 1311 ميکروبيولوژی مواد غذايی و خوراک دام – راهنمای الزامات کلی برای آزمون
 • استاندارد 2883 تشخيص اسپورهای باکتري های گرما دوست