2000

مدیرعامل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان برامرتوسعه و ایجاد اشتغال در روستاهای منطقه طرق تاکید کرد

مدیرعامل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان برامرتوسعه و ایجاد اشتغال در روستاهای منطقه طرق تاکید کرد

مهندس”علی مهرپورلایقی” مدیرعامل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان ومعین اقتصادی منطقه “طرق ” ،درنشست مدیران ومسوولان معین های اقتصادی شهرستان مشهد اعلام کرد: این شرکت آمادگی دارد درصورت ارایه تسهیلات وواگذاری امکانات ، درامرتوسعه وایجاد اشتغال درمناطق تحت پوشش گام های اساسی بردارد.
درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی با محوریت توسعه شهرستان مشهد، مسوولیت توسعه روستاهای اطراف منطقه “طرق” این شهرستان به شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان واگذارشد.
مهندس “مهرپور” خاطر نشان کرد: درراستای سیاست های تعیین شده برای توسعه روستاهای اطراف منطقه “طرق ” مشهد، تاکنون با معتمدین منطقه جلساتی برگزار و درمسیرجمع آوری اطلاعات واعتمادسازی گام هایی برداشته شده است.
مدیرعامل شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان یادآورشد: این شرکت برای توسعه روستاهای اطراف منطقه “طرق ” همچنین آماده است از تجارب دیگرمعین های استان برای دستیابی به اهداف و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی درحوزه جدید مسوولیت خود استفاده و با فعالان اقتصادی همکاری و مشارکت کند.
مدیرعامل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت های شرکت درامر تولید شکر و بخشی عمده دیگر در حوزه های صنعتی- کشاورزی قرار دارد، تصریح کرد: شرکت آماده است درمناطق تحت پوشش حوزه مسوولیت خود و درصورت واگذاری زمین به کشاورزان ، آموزش های لازم را ارائه داده و دراین بخش اشتغال مستقیم ایجاد نماید و دراین رابطه مذاکراتی نیز با آستان قدس نیز انجام شده است .
“علی اکبر لبافی” دبیرنهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی نیزدراین نشست وجود برخی قوانین و بروکراسی اداری را ازجمله موانع تحقق توسعه برشمرد و گفت: مدل مثلث توسعه اقتصادی درتوسعه روستاها برمشارکت و توانمند سازی مردم استواراست وبا اجرایی شدن تفاهم نامه ها تحول اساسی را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.