1585

مشکل قطعی خطوط تلفن شرکت صنعتی قند و شکر شیرین خراسان مرتفع شد

مشکل قطعی خطوط تلفن شرکت صنعتی قند و شکر شیرین خراسان مرتفع شد

مشکل قطعی خطوط تلفن شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با پایان عملیات فنی کابل برگردان شرکت مخابرات درمحدوده جغرافیایی استقراردفتر مرکزی این شرکت تولیدی درتهران برطرف شد.

درپی انجام عملیات کابل برگردان ،خطوط ارتباط  تلفن و اینترنت شرکت به مدت دو هفته با اشکال روبرو شد و برقراری هرگونه تماس با واحدهای مختلف این شرکت ناممکن گردید.

شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان یکی از واحدهای فعال در صنعت تامین مواد غذایی بحساب می آید و روزانه تماس های متعددی برای کسب اطلاعات و فعالیت های این شرکت صورت می گیرد.

 

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.