2309

۹۵ هزار هکتار از اراضی مستعدکشاورزی کشور امسال به کشت بهاره چغندرقنداختصاص یافت

۹۵ هزار هکتار از اراضی مستعدکشاورزی کشور امسال به کشت بهاره چغندرقنداختصاص یافت

طی قراردادی بین کارخانه‌های قند و کشاورزان چغندرکار، امسال 95 هزارهکتاراز اراضی مستعد کشاورزی در کشوربه کاشت بهاره چغندرقند اختصاص یافته است.

“پیمان حصادی” مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی ازمهم‌ترین سیاست‌های این وزارت خانه توسعه و افزایش کاشت محصول چغندر درمناطق مختلف کشور است چراکه به آب کمی نیاز دارد.

وی از افزایش سطح زیر کشت این محصول درکشورخبر داد و افزود: با تلاش و همت کارشناسان و متخصصان درگروه ترویج، زراعت و حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، هرسال به سطح زیر کشت محصول چغندر افزوده می‌شود که درنتیجه نقش ویژه‌ای نیزدرتحقق شعار جهش تولید خواهد داشت.

“حصادی” با اشاره به وضعیت کشت چغندرطی امسال تصریح کرد: درسال جاری 95 هزارهکتار ازسطح اراضی مستعد کشاورزی کشور طی قراردادی بین کارخانه‌های قند و چغندرکاران به کاشت چغندرقند بهاره اختصاص یافته است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر کشت پاییزه محصول چغندرقند بیان کرد: همچنین طی امسال در استان‌های گرمسیری از جمله کرمانشاه، خوزستان و مناطقی از جیرفت شاهد کشت پاییزه محصول چغندر نیزخواهیم بود که پیش‌بینی می شود به مقدار یک میلیون و 200 هزار تن قند پاییزه استحصال شود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص ادامه داد: امسال در بحث کاشت و برداشت محصول چغندر وضعیت مطلوب و خوبی را سپری می‌کنیم چراکه سیاست کشت پاییزه نیز در دستور کار است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.