529

مجمع عمومی فوق‌العاده به حد نصاب قانونی نرسید

مجمع عمومی فوق‌العاده به حد نصاب قانونی نرسید

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 25 شهریور 1400 جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت 9128 و شناسه ملی 10100383781 در ساعت 15 مورخ 6 مهر 1400 در محل دعوت، به حد نصاب قانونی نرسیده و لذا جلسه مذکور برگزار نگردید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.